SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opłaty za posiłki można wpłacać tylko na rachunek bankowy:

PKO S.A. 60 1240 2890 1111 0010 3572 8899

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywienia.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

UWAGA: W przypadku odpisu posiłków z ubiegłego miesiąca, warunkiem jest kontakt osobisty w sekretariacie szkoły lub pod nr tel: 85 675 08 62 w celu ustalenia kwoty odpisu.

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej W PRZEDDZIEŃ nieobecności. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się w godzinach od 8.00 – 11.30 telefonicznie pod nr 85 675 08 62.

Wpłata przelewem powinna być dokonana na konto szkoły bezwzględnie do ostatniego dnia podanego terminu.

Abonamenty obiadowe na wrzesień 2018r.

Terminy wpłat: 01 - 10 września 2018r. (liczy się data wpływu na konto szkoły)

Cena:

dla uczniów SP 8, SP51 i gimnazjum – 51 zł (od 6 do 29 września 2018r.)

dla pracowników szkoły – 94,35 zł (od 6 do 29 września 2018r.)

Dla dzieci z zerówki i oddziału przedszkolnego: (od 3 do 29 września 2018r.)

śniadania - 26 zł

obiady – 60 zł

podwieczorki - 26 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto: 60 1240 2890 1111 0010 3572 8899

W treści przelewu należy podać informacje: imię i nazwisko dziecka, klasa.

0003

 

kompet

 bezpszko

 

 talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

szkola14005

 

szkola15006

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub