SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

tydzień od 28.09.20 do 02.10.20

 

 

Poniedziałek 28.09.2020

 

   S. Romańczuk
 M. Rybnik
  M. Bazydło
B.Czurak  
 
 1    
 
 IV a, b, c -zwolniona    
 2  
   
 IV a, b, c- zwolniona    
 3  
 
 

     
 4  5a - D. Bayer
         
 5  7b - P. Borsuk
         
 6  7c - P. Borsuk
 4c - J. Suchaczewska
 
     
 7    4b - J. Suchaczewska  2b - B. Szuchalska
     
 8    6a - J. Suchaczewska
 2b- B. Szuchalska      
 9    6a - J.Suchaczewska  2b - B. Szuchalska      
10     2b - B. Szuchalska      

 

Wtorek 29.09.2020

   S. Romańczuk
 M. Rybnik
 M. Bazydło
  B.Czurak    
 1
 6a - D. Bayer
 
 VIIa,b,c-zwolniona  
 
 2
 6a - D. Bayer
  VIIa,b,c-zwolniona    
 3 7b - P. Borsuk
 4b - D. Bayer        
 4  7c -P. Borsuk
         
 5  6c - P. Borsuk
     
   
 6 5a - P. Borsuk
   2b - A. Żywolewska
 
   
 7      2b - A. Żywolewska  
   
 8      2b - A. Żywolewska
 
   
 9      2b - A. Żywolewska      
10            

 

 

Środa 30.09.2020

   S. Romańczuk
 M. Rybnik
 M. Bazydło  M. Kurop  K. Grodzka   M. Toczydłowska
 1    
2 b- A. Żywolewska      
 2     2 b- A. Żywolewska
 
   
 3  
  2 b- A. Żywolewska
 
   
 4
  2 b- A. Żywolewska  
 
 5 6d - M. Boruch
       1a - A. Borowska  4c - A. Maciejczuk
 6 5a -M. Boruch 4b- J. Suchaczewska
 
   1a - A. Borowska  
 7 6c -M. Boruch
4c- J. Suchaczewska
 
 6b - zwilniona  1a - A. Borowska  
 8   6a - P. Borsuk    6b - zwolniona  1a - A. Borowska  
 9
 
6a - P. Borsuk
   
   
10            

 

 

Czwartek 01.10.2020

   M. Bazydło
 M. Rybnik
 K. Grodzka   
 
 
 1
 
 
     
 2  
 
       
 3  
 6a - J. Suchaczewska 
       
 4   6a - M. Boruch         
 5    4c - J. Suchaczewska
 

 

   
 6    
 
 
   
 7  2b - B. Szuchalska
 
   
 
 
 8 2b - B. Szuchalska 
  1a - A. Gryncewicz    
 
 9 2b - B. Szuchalska   1a - A. Gryncewicz      
10     1a - A. Gryncewicz
     

 

Piątek 02.10.2020

 

  M. Bazydło  M. Rybnik  J. Suchaczewska  M. Boruch 
 K. Grodzka  
 1  2b - B. Szuchalska  
 7a - grupa zwolniona  
1a - A. Żywolewska  
 2  2b - B. Szuchalska
 
 7a - grupa zwolniona   1a - A. Żywolewska  
 3 2b - B. Szuchalska 
 
 6b - zwolniona   1a - A. Żywolewska  
 4   4b - zwolniona  
     
 5   4c - A. Maciejczuk  
 7c - P. Borsuk    
 6  
6a - zwolniona  
7b - P. Borsuk     
 7   6a - zwolniona  
8a,b - grupa zwolniona
 
 
 8  
 
   
 
 9            
10