SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Patron SP

kazik

ŚWIĘTY KAZIMIERZ KRÓLEWICZ

1458-1484

W dniu 4 marca 2006r. roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Świętego Kazimierza Królewicza i przekazania sztandaru społeczności uczniowskiej.

„Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” (Jan Długosz)

Święty Kazimierza od najmłodszych lat cechowała niezwykła pobożność, roztropność i wrażliwość na ludzką biedę.

Święty Kazimierz przypomina nam, że ludzi możemy zjednać jedynie dobrocią, miłością, okazywaniem im szacunku a także prawością swego życia.

 

KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

3 października 1458 r.
Kazimierz Królewicz przychodzi na świat, na zamku krakowskim, jako drugi syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki

1467 r.
Kazimierz Królewicz przechodzi spod wychowania matki pod ojcowską opiekę ojcowską . Rozpoczyna edukację, podobnie jak bracia,   pod kierunkiem Jana Długosza. Wychowawcami królewiczów byli również Stanisław Szydłowiecki, słynny włoski humanista Kallimach, jak również św. Jan Kanty

1471r.
Kazimierz wyrusza na Węgry z zamiarem otrzymania korony
. Wyprawa niestety kończy się niepowodzeniem. Jan Długosz towarzyszący Kazimierzowi nawał królewicza: „młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego rozumu, a z racji zaproszenia na tron węgierski zaznaczył, ze doradcy królewscy najusilniej przemawiali, aby takiego raczej dla ojczyzny ziemi zachować, niż go oddawać obcym.”

1478 r.
Udział Kazimierza Królewicza w sejmie w Piotrkowie

Litwini proszą o wyznaczenie wielkiego księcia dla Litwy, ale Kazimierz pozostaje obojętny na tę szansę otrzymania władzy.

1479 r. -1481r.
Królewicz przebywa z ojcem na Litwie chroniąc ziem wschodnich przed Moskwą.

1481 r.
Król powierza Kazimierzowi rządy w Koronie.

Królewicz został królewskim namiestnikiem w Radomiu. Wyróżniał się poczuciem sprawiedliwości i był szczególnie dbałym o bezpieczeństwo kraju.

1482 r.
Kazimierz uczestniczy w jubileuszowych uroczystościach stulecia Obrazu Jasnogórskiego

Uczestniczył we Mszy św. W odróżnieniu od rodziny królewskiej, stojąc na placu pośród ludu w zwykłym odzieniu pielgrzyma

1483 r.
Kazimierz Królewicz wyjeżdża na Litwę

Zwolniony z obowiązków opuszcza Radom i udaje się do Wilna. Zostaje mianowany przez króla podkanclerzem.

Czuje bliskość śmierci. Długo i często się modli. Przed Bożym Narodzeniem rodzina królewska udaje się do Grodna, gdzie w zamku wspólnie spędzają ostatnie święta królewicza.

4 marca 1484 r.
Kazimierz Królewicz umiera w opinii świętości

1518 r.
Brat Kazimierza Królewicza, król Zygmunt Stary zwraca się do Rzymu z prośbą o kanonizację Kazimierza.

1521r.
Kult Św. Kazimierza został zatwierdzony w 1521 r. przez papieża Leona X . Jednak na skutek śmierci biskupa płockiego Erazma Ciołka dokumenty kanonizacyjne nie docierają do Polski

1604 r.
Uroczystości kanonizacyjne w Wilnie

 

Szkoła kultywuje pamięć patrona poprzez popularyzowanie Jego życia i czynów jak również kształtuje postawy wśród młodego pokolenia w oparciu o wzorzec osobowy Św. Kazimierza Królewicza. Został również opracowany „Dekalog Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza według cnót Św. Kazimierza” oraz tekst hymnu szkoły.

 

DEKALOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
WG CNÓT ŚW.KAZIMIERZA

  1. Szanuj drugiego człowieka. Daj dobry przykład swojemu bliźniemu.
  2. Czerp siły do dobrego życia ze źródła wiary. (Kochaj Boga i bądź pobożny.)
  3. Miej silną wolę i szlachetny charakter, bądź koleżeński, wrażliwy i pomagaj potrzebującym.
  4. Pamiętaj o swojej Ojczyźnie, dbaj o jej bezpieczeństwo. Wszystkie sprawy załatwiaj w oparciu o prawo do wolności, prawdy i sprawiedliwości.
  5. Ucz się dużo, ćwicz swoją pamięć, wykorzystuj zdolności jakie otrzymałeś od Boga. Bądź pracowity wesoły i chętnie bierz udział w zabawach i spotkaniach towarzyskich, które będą kształtować Twoja osobowość (na chwałę Bożą)
  6. Staraj się nie wywyższać, bądź uprzejmy i dąż do doskonałości.
  7. Bądź prawdziwy i autentyczny w dawaniu dobrego świadectwa (przezwyciężaj wszystko pooddala Cię od nieba, panuj nad sobą, ufaj Bogu i Kościołowi.).
  8. W życiu kieruj się zawsze miłością, nie pozwól by deptano prawo osoby ludzkiej.
  9. Przestrzegaj zasad chrześcijańskiego humanizmu, który wyznaje prymat osoby nad rzeczą, wartości duchowych nad materialnymi.
  10. Myśl o innych dobrze, mów zawsze życzliwie, nie rób nikomu przykrości, żyj z każdym w zgodzie. Otwieraj się na chorych, biednych i cierpiących. Chętnie śpiesz z pomocą, radą i sercem

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU

1. I choć żył tak dawno

    Wciąż jest dla nas ważny,

    Nauczyć wiele może ciągle nas.

                 Ref. Niech dziś Kazimierz święty

                 Nasz królewicz, nas poprowadzi

                 Z dróg najlepszą, prostą

                 Aż do gwiazd.

                 Pięknego życia tajemnicę

                 Niechaj nam dzisiaj zdradzi

                 Za rękę niechaj weźmie nas.

2. Odpowiedzialność,

    troska o Ojczyznę,

    szlachetne serce-

    to jest jego znak.

                 Ref. Niech dziś Kazimierz święty…..

3. Ze swego szkoła

    Dumna jest patrona

    Orędownika

    Ma na każdy czas.

                 Ref. Niech dziś Kazimierz święty